Sthen, Hans Christensen Uddrag fra Et Litanie, hoss Siuge Folck at bede

HErre forbarme dig, Christe forbarme dig, HErre Hellig Aand forbarme dig offuer dette siuge Menniske.