Sthen, Hans Christensen Uddrag fra En liden Vandrebog

At DV er middelalderlig, har vi altså Hans Thomissøns ord for. Spørgsmålet er, om også formen i Th er helt igennem middelalderlig?