Sthen, Hans Christensen Uddrag fra En liden Vandrebog

4-7O.. Vaade] jf. beslægtet passage 8,4-8. - 7Vaade] jf.5,4. - 11Vilt] vil. - 13hende] hænde, ske. - 16Raad] plan, beslutning. - 18At] så at. - 18 legger vind] gør mig anstrengelse. - 19altid] paa altid. - 20Huad heller] hvad enten. - 20Land eller Vand] lands eller vands. - 21faare] for. - 24Stat] stå. - 27Raad] vilkår, evne jf. Kalk.III 640b;jf.8,24; 17,8; 19,17; 19,35; 37 str.1,5. - 28Naar...din] gængs vending i datidens elegiske elskovsdigtning og deraf inspireret salmedigtning. - 32Velfærdt] if.6,90. - 33befaler] betror. - 34Tuist] uoverensstemmelse, kontrovers. - 35Klaffer] sladder. - 35Bagtaler] bagtalelser. - 36salig Affgang] god dødstime, jf.6,96 - 37tid] skæbnetime, dødstime, jf.6,96. - 42vende mig alting] styre alting for mig jf.Kalk.V 1167b; jf.Hb89 Alphabetum Biblicum str.4,4.