Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

8. En anden Morgenbøn, foruden Rijm

6Liff] legeme. - 7-8Gud ..tid] jf.7,4. - 13Rosens Blod] Kristi rosen (farvede) blod optræder i både de senmiddelalderlige bønner, se MDB II 28,2.20, III 396,25, og i reformatorernes bønner, f.eks.i Luthers Betbuchlein, WA X,II,452, Th 62v jf.T-26 str.5,2 Sthen også Vb 17,17; 19,72, 35,21 - 13vdgaff] udgød. - 14Bodfærdige] angrende. - 14Menniske] mennesker - 14fforlæn] forlen, giv. - 15fremdelis] igen. - 16 og 23beuare] bevar - 18Raad] overvejelse, beslutning jf.7,27 - 18Anslag] plan - 19fVelfart] jf.6,90 - 20Vaade] jf.5,4 - 20fVuenner] uvenner - 23Brad død] brat død, jf. n.t 6,84 - 28trolige] trofast - 28Bestilling] arbejde - 29og 38vndt] und - 29vocte] passe. - 29Kald] livsopgave, stilling i samfundet Jf 43 str.6,4, 56, 18; 61,35 - 32got Folck] (ærlige) mennesker - 34fiblanl hoss] i darligt selskab, jf.33 - 35-37OHERRE begynt] tekstidentisk med Hb 10 bl.F 3r - 36Wlempe] darlig adfærd, uduelighed, uret. - 37stadfeste begynt] Fil 1,6 Fra epistel til 22 søndag efter trinitatis. - 38Sind] sanser - 39Embedis] gernings - 40skæl] evne til at skelne, forstand - 41befal] befaler. - 42Velfærdt] jf.6,90 - 44ære] agtelse - 44243Kiøds.. skrøbelighed] jf.T-36 str.3,5; Matt.26,41b. - 44fforrasket] overlistet. - 45At] så at. - 45ginge . Veyen] forlod den rette vej. - 48Vent] vend. - 49fskriff Hierte] nl.for bedre at huske mig. Jf Es.49,16 - 50met] med, hos. - 52kant] kan. - 52slutte til] lukke til, slutte af. - 53Troens opregnelse] fremsigelse af trosbekendelsen - 55-59VOr HErre Amen] Den aronitiske velsignelse, 4. Mos. 6,24-26, afvigende fra Chr.III - 58betee] vise.

Vidtgående tematisk fællesskab med Hb 10, især fra bl.F 2v.

Lin.1-70 er optaget i Skonn.1646 bl. A 7v med en række ændr. Nærmere under Tradering.