Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

13. En Bøn at bede om Afftenen

8Englers] engles. - 9smædelig] forsmædelige, til spot. - 12Forlæne] forlen, giv - 14Liff] legeme. - 18Creatur] skabninger - 19-20Det hellige Kaarß staa] gammel folkelig tradition at stille korset, enten bogstaveligt som krucifiks eller billedligt om kraften i Jesu lidelse, som værn imod djævelen og alle fjender Kendes fra Dagvisen Th bl.317r str.4 (= Vb 36) og fra middelalderlig bønnelitt. f.eks.MDB II 31 lin.5; IV 20 lin.25f; 120 lin.21f; 252 lin.2f, 255 lin.24; 256 lin.3f; 371 lin.5f. - 21fem Saar] nl.to i hænderne, to i fødderne og spydstikket i siden I middelalderen var Kristi fem sar genstand for tilbedelse Maske middelalderlig inspiration til denne del af aftenbønnen. I MDB nr.185 og 462 påberåbes de fem sår i en daglig bøn, der ligesom nærværende bøn også befatter sig med dødsdagen og evigheden - 22sunder] sund - 25Credo] Jeg tror Begyndelsesordet til og derfor også betegnelsen for den apostolske trosbekendelse.

Inspiration til første del af denne aftenbøn findes i prosaaftenbøn i Rerav ENBb bl 18r og ReravElBb bl.B5v og i Gryd1 bl.G 5r Aftrykt ArreboSS II 901. Samme bøn i udvidet form (med både engle og djævel) i Andreas Musculus Betbuchlein, Leipzig 1585 (ekspl.UB Lund) bl.B 4v «Gebet sich Gott zubefehlen, wenn man wil zu bette gehen«.