Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

18. Aliud

1Aliud] anderledes. - 5Vijßdom] visdom. - 5opliuse] oplyse - 8 opholde] holde oppe, give næring.