Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

24. En Bøn..for et siugt Menniske, der berættis

1siugt] sygt. - 2berættis] berettes, tages til alters - 6eendrectelige] sammen, enige - 7din Fange] som din fange. - 8sotte Seng] sygeleje, dødsleje - 8fApostle . Troen] Lk.17,5. - 10Anfectning] anfægtelse - 11at] sa at - 11fast] poetisk fyldord, ODS 4,796. - 12formedelst] ved (hjælp af). - 12Forlad] tilgiv. - 15til Liff] jf.9,17 - 15Forlæne] giv - 16Giff] giv - 17Kaarß] kors - 19fhuad heller] hvad enten. - 20fleffuer eller døer høre dig til] tilbagevendende udtryk for hengivelse, jf. SthHb 27,38, 33,28; Th 320v str.1. - 21atskillis] adskilles - 22høre] her Identisk med Hb 42, dog udvidet ved enkelte tautologier og især lin. 14-21.