Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

27. Et Litanie, hoss Siuge Folck at bede

1Litanie] Litani Kirkebøn med anrabelse af den treenige Gud, gerne udført som vekselsang mellem præst og menighed/kor. - 1Siuge] syge - 6verdsens] verdens - 8forskone] forskan, imp - 9Bedrægerj] bedrageri. - 12Sued Kaarss, Pjne] sved . kors, pine - 13Himmelfærdt] himmelfart - 17krancke] syge. - 19 O du Guds Lam] jf. Johs 1,29. - 21Miskunde] vis miskundhed, barmhjertighed. - 22forlæne] forlen, giv. - 23Kyrie eleison] Herre, forbarm dig (græsk).

Sygelitaniet findes i Ludwig Rabus's »Christlichs Bettbuchlins Erster Theil« Franckfurt a.M. 1569 (ekspl.KB) 25.Cap., som dog næppe er Sthens kilde. Iflg. Althaus 48f findes to til lejligheden affattede litanier i Caspar Kantz »Wie man den kranken vnd sterbenden menschen ermanen, trosten vnd Gott befehlen soll« Strassburg 1542. Litt.: Jens Peter Larsen. Litaniet i den danske kirke, DKÅ 1948-49 18-46. Malling III 233-242.