Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

29. En Bøn at bede, naar... Christi Legoms oc Blods Sacramente... vdbyttis

1fnaar mand. til stede] når man, skønt man ikke selv går til alters, dog er til stede, Kalk.III 867. - 3Legoms] legemes. - 4ftracteris, forhandlis oc vdbyttis] administreres, behandles og uddeles - 6leffuende] levende. - 6-12 Formuleringerne har baggrund i den apostolske trosbekendelses 2.artikel. - 6annammede] modtog - 8reene Liff] rene, jomfruelige legeme. - 9Kaarsens Altere] korsets høje alter. - 9fi samme . Kiød] dvs. legemligt opstået. - 11est . ventendis] forventes igen - 12idet samme Kiød] dvs. også genkomsten er legemlig. - 13vilt] vil - 13befrj] befri. - 14wreenhed] urenhed. - 15næruærendis] nærværende. - 15tilkommendis] kommende. - 15fskiul mig.. Vunder] Kristi sår udtrykker den selvhengivende kærlighed, der er den kristnes tilflugts- og skjulested, jf.60,57; MDB I 214,5; II 30,17ff; 84,4-6; III 11,6f. - 16fsiunlige oc wsiunlige] synlige og usynlige Til de usynlige fjender hører død og djævel. - 17skillies] skilles. - 17beskærme] beskærm. - 18Parthie] hob, skare. - 18stat. bj] stå mig trofast bi. - 19Vduaalde] udvalgte. - 20loffue] love, takke.

Vb 29 identisk med Hb 28 med flg ændr., hvoraf et antal skyldes skift fra plur til sing. 2 tilstede vdi Kircken] til stede, - 3-5 Legeme oc Blod tracteris oc forhandlis] Legoms oc Blods Sacramente tracteris, forhandlis oc vdbyttis - 6 leffuende] du leffuende - 9f vdi samme] i samme - 10 aff døde] aff de døde - 11 leffuendis] de Leffuendis. - 12 Wi bede] Ieg beder. - 13 dette dit] dit - 13 Blod, som nu tracteris oc handlis paa Alteret, befri]blod befrj. - 13f frelse oss] frelse mig - 14 vor Siælis] min siels. - 14 Wreenlighed] wreenhed. - 15 Skiul oss O gode Iesu] O gode IEsu, skiul mig. - 15f inden] inden i. - 16 dine Saar] dine Saar og hellige Vunder. - 16 vore Fiender] mine fiender. - 17 lad oss] lad mig. - 17 beskerme oss] beskærme mig. - 18 i vor døds time] vdi min 253 døds time. - 18 stat os bi] stat mig trolig bj. - 19 kalde oss] Kald mig - 19 at wi] at ieg. - 20 loffue dig] loffue, tiene oc prjse dig.

Optaget i Gryd2 bl.H 2r, men i version som Hb 28.