Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

34. Endnu en anden Velsignelse...naar mand vil reyse

4til Lycke oc Fred] hører sammen med Beuar oss lin.3 bevar os ..så vi må have lykke og fred på denne vor vej - 5Tobiam] akk. af Tobias, jf.31,13f - 8Allsommæctigste] almægtigste - 8naadelige] nådigt - 10Wuenner] uvenner. - 15heholden Reyse] sikker rejse - 16prjse] prise, takke - 19fi den sted, som] pa det sted, hvor - 21fder mand beder fore] som man beder for

Velsignelsen er beslægtet med 32, men også elementer fra 33 indgar