Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

46. Om Trøst oc Frimodighed

2Kaarß] prøvelse, lidelse, jf. Matt. 16,24 parr. - 3-4Siungis... Gud, etc.] mel. Th 179. Schiørring 34. - 1,1værer] vær. - 1,2forsage] tabe modet. - 1,4Dog] skønt. - 1,6det være bekient] bekende det. - 1,7vdelycke] udelukke, holde udenfor. - 2,4Du... forlader] jf. 42 str.7,3. - 3,1-2Huedekorn] jf. Joh 12,24. - 3,3forsand] i sandhed. - 4,3met ..gaa] følge. - 4,4vorden] forblevet. - 4,5met Simeon] jf. Lk.2,29. - 4,7salig stund] dødstime, jf. n.t. 6,96. - 4,7fanger] får. - 5,1Betænck] tænk på. - 5,1beuare] vogt - 5,3Engle Vectere] om engle som vægtere jf. 26,10. - 5,5-6som en Høne paa] jf. Matt.23,37 - 6,1-2Huad heller egne] hvad enten .. jf. 1.Thess 5,10 - 6,3Paa] til. - 6,5Ved Adam] jf. 1.Mos.2,17, 3,19 - 6,5paakom] ramte. - 6,7Thi] derfor. - 7,3blid] mild jf. 3,53 - 7,4lige] i samme grad.

Ikke tidl. optrykt. Litt.: Frandsen 74; Schiørring 34.

Overs. efter Johannes Gigas' ACH lieben Christen, seid getrost, Wack. IV 257. Str.7 er en tilføjet doxologi til treenigheden, enten af Sthen på egen hånd eller efter ukendt tysk forlæg. Sthen har ændret mel ang , der i tyske salmebøger er enten Wer in dem schutz des hochsten ist eller Wo Gott der Herr nicht bey uns helt. Sthen har tidl., i Cypr. bl.G 6v, gjort brug af Gigas' omfattende forfatterskab, hvoraf hans sognepræst i Helsingør, Rasmus Lauritzøn, i 1576 oversatte og udgav ni prædikener, LN 657. Om Johann Gigas Northusanus (1514-1581) i Chr.Gottl. Jocher: Allgemeines Gelehrten-Lexicon II, Leipzig 1750, sp 990; Allgemeine Deut.Biographie IX 167.

Optaget i Udk53, M-C, m.fl. med disse varr.: 1,7 taar..vdelycke] tør.. vdelucke Udk53. - 3,1 giøre] gifve Paulli. - 4,2 Denne] den Udk53. - 5,3 Engle] Englene Udk53. - 5,6 Vinge] Vinger Udk53. - 5,7 mod] imod Udk53. - 7,5 wskyldige] høijeste Udk53. - 7,5 Trefoldighed] Tre-Enighed Paulli - Paulli 640 angiver den tyske forfatter: J Gig