Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

49. En Tacksigelse effter Maaltid

Begyndelsesbogstaverne i de fire strofer danner akrostikon: HANS, dvs Sthens fornavn. - 1,4Rundhed] gavmildhed. - 1,6leggis øde] tage skade på helbredet, udmattes. ODS 27,1440. - 1,7staar] er. - 2,4Liffs frist] tid at leve i. - 2,6tycke] vilje. - 2,7Thi] derfor. - 3,3forgætte] glemme. - 4,3Vaade] ulykke. - 4,4Giff... stadig Tro] jf.41 str.19,1.

Optrykt BH 249; Vb-1914 51-52, Udv.salmer 24. Litt.: Frandsen 106-07; Friis 535; Schiørring 36; GlahnMF 134.137-38.

Sthen har formodentlig skrevet 49 som et modstykke til Hans Thomissøns oversatte bordbøn HErre Gud du være nu priset, Th 331, der måske ikke slog igennem. I alt fald blev den vraget i Rerav75, men kom tilbage med Th86 og er optaget i T-12.

Ligesom 42 blev også 49 oversat tidligt til svensk Som HERre Christ wij tigh nu prijse blev den optaget i Rudbecks Enchiridion 1627 og har muligvis været med i 1.udg 1622. Se under Tradering, hvor den svenske overs. er gengivet. Str.2 og 3 er byttet om, måske for at slette akrostikon og tilsløre den danske opr. Broms Gyllenmars' visbok nr.16, jf. n.t.Vb 7, er en anden overs. med bevaret akrostikon. Aftrykt i A.Noreen og H.Schuck: 1500- och 1600-talens visbocker, bd.I, Sthlm & Uppsala 1884 134f. Derefter i »Ett Nytt Manuale« Sthlm 1651, 574 og efterfølgende manualer, ogsa Goteborg-manualerne 1668, -73 og -79 og sst i »Ett Lijtet Manuale« 1674, »Een Nyttigh Psalmbook« 1674 og »Een Nyttigh Hand-Book« 1675 Hverken akrostikon eller salmens danske opr. er erkendt af svenske hymnologer, der siden Beckman har forvekslet denne salme med HErre Gudh tigh wij nu prijse (se Hymn.Medd. 1975 124), en forsvenskning af Thomissøns ovennævnte bordbøn. Således f.eks. Ludvig Linder i Studier tillagnade Henrik Schuck, Sthlm. 1905 30 og Liedgren 233.

I Danmark blev 49 først optaget i Udk42, derefter i Skonn., M7, Udk53, M-C m.fl. med disse varr.: 1,6 ey skulle] skulle ey Skonn. - 1,7 :/:] i st.f. gentagelsestegn gentages lin.7 i alle fire strofer i M7 og Udk53 - 2,1 aff dig wi] wi aff dig Udk42. - 2,3 gaffue] Gafver M-C. - 2,5 Sundhed] sandhed Udk53 - 3,3 wi dig ey] vi ey Udk53, wi dig icke M-C. - 3,7 Oc vor] Vor M-C.