Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

55. Besluttelse paa alle forscreffne Regle

1Besluttelse] sammenfatning, afslutning. - 6Ihuort du far] hvor du end farer. - 11dig skicke] optræde. - 12I huor kand] hvordan din færd end former sig. - 13-14Scire honores] At kende og følge gode sæder giver rigdom og ære - 15-16Ære.. mig] gode sæder er subjekt, rigdom på ære m m er objekt! - 17lempe oc skicke (sig)] indrette sig og opføre sig - 19-20En beskeed] jf.53,45-46. - 20beskeed] beskedenhed ODS 2,379 - 21Stock] stolpe Her ubevægelig, stiv person. - 22snurcke] fnyse, skælde. - 22pucke] trodse, true. - 23-24Mand. lee] jf.DgO VII:1 434 nr.9110. - 24der at lee] le derad. - 25-26Mand selff] jf.DgO I:2 602 nr.656, II 87 nr.1817, VII nr.8015 og 11077, Mau 6813, 8732. - 25taar] behøver. - 25Gæck] nar. - 26ringer sig] røber, gør opmærksom på sig. - 27-28Oc altid.. før] jf.DgO IV 253 nr.83. - 27gaar til Dør] går frem i døren. - 28Enten før] hvad enten det er en god eller ond, som bør i huset. Meningen er, at en sadan mand (en gæk) kan der ikke laves om pa. - 29forfaren] erfaren. - 29fremgaar] står frem. - 30Plomperjan] grov, ubehøvlet person. - 30bag Dørren staar] står i skammekrogen, er ringeagtet Kalk.V 200. - 31men] mens. - 34forgætte] glemme. - 35det staar vel] som sømmer sig for, klæder, en anden. - 36met skel] med (god) grund - 37der hoss] tillige. - 37huad . staar ilde] hvad der klæder en anden dårligt. - 39slide] henleve (under byrdefulde forhold), jf.DgO II 97 nr.2150 - 40blid] mild.

Optryk af lin.15-40 i Brandt 13, af lin.19-30 i DgO IV 236