Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

T-6. Den XLVI.Psalme

1-2Deus virtus] Gud er vor(t) tilflugt(ssted) og vor kraft - 1,1fast] sikker. - 1,2Verie] værge, værn - 1,4besneris] besnæres, gøres til fange Nøden og sorgen vil for vores skyld fanges af Gud i en snare. Det er dog kun udg HVNW, der anvender passivformen Både Th og de sene udg SCUStB skriver besnerie/ besnærie i betydningen fange i snare. Passivformen må betragtes som en fejl, og som en sådan er den da også blevet rettet i Vb-trad. - 1,7Argelist] ondskab, svig. - 2,4bugne] bøje sig, vige. - 2,9Marcken] slagmarken. - 3,1Det] om end - 3,2slæt] helt. - 3,3Dem . Haar] dem frygter vi ikke (så meget som) et hår for, dvs. ikke det mindste. - 3,4forbiude] forbyde, befale, at det ikke må ske. - 3,5Verdsens Første] verdens fyrste, nl. djævelen. - 3,6sencke ned] sænke ned, drukne. - 4,2Wtack] utak, ingen tak. - 4,6Viff] viv, hustru. - 4,7passe ..paa] tager os ikke af det - 4,8De.. faa] det er alt, hvad de kan få.

Martin Luthers AIn feste burg ist vnser Gott, Wack III 32, er en gendigtning fra 1529? af Ps.46. Oversat til dansk i Malmøsb.1533 82r, Dietz e 4v, Tausen 58r og med små ændr. i Th 217r som den 7.salme »Om Kaarssit« og med overskriften »Den XLVI. Psalme, Deus noster refugium & virtus &c D.Morten Luther.« I Jesp er den introitussalme til 17 søndag efter trin. og Allehelgen.

Optrykt BH 168. Litt: Skaar 266; Nutzhorn I 266-279; Møller II 131f, 290 Widding II 61f; Thuner m suppl 662; Malling V 156-169, PsGend. 135, Andersen 83 240

T-6 har overskrift som Th, men ligesom T-4 og T-5 uden Luthers navn. De historiske oplysninger om salmen i Th er udeladt ligesom i Th86. Andre varr.: 1,4 besnerie] besneris. - 1,5 Fiend] Fiende =Rerav87, Udk00, Udk20, UdkS, UdkW. I 2,2 og 4 svarer tegnsætningen med hhv kolon og punktum til Th86, men også til ThB og ThC.