Steffens, Henrich Uddrag fra Indledning til philosophiske Forelæsninger af Henrich Steffens

Manuskriptet til Henrich Steffens' indledningsforelæsninger findes efter alt at dømme ikke mere. Sandsynligvis er 216 det gået tabt allerede i eller kort efter Steffens' egen levetid. Ingen af de forskere, der har skrevet om forelæsningerne, nævner, at et manuskript skulle være overleveret, og direkte adspurgt har tre nutidige forskere samstemmende meddelt, at de hverken har set manuskriptet eller hørt om, at det skulle foreligge. De tre, der alle i deres respektive arbejder om Steffens har gjort udstrakt brug af håndskrifter, er professor, dr. phil. Helge Hultberg (København), lektor, dr. philos. Wolfgang Feigs (Trondheim) og professor, Dr. Fritz Paul (Göttingen). I tillid til deres udsagn har jeg undladt at iværksætte en systematisk eftersøgning i biblioteker og arkiver, efter at mine indledende sonderinger i København og Berlin havde vist sig frugtesløse. (Sonderingerne omfatter følgende institutioner: Det kongelige Bibliotek og Rigsarkivet samt Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität og Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz.)