Steffens, Henrich Uddrag fra Indledning til philosophiske Forelæsninger af Henrich Steffens

Af Henrich Steffens' forelæsninger ved Københavns Universitet 1802-04 - som "tolereret Docent" - er kun den filosofiske og den empirisk-fysiske række i vintersemestret 1802 optaget i den officielle Catalogvs Praelectionum. Hans æstetisk-litterære foredrag, eller med Grundtvigs ord i 1815: "et frit Kollegium over Goethes Poesier"1, er påbegyndt midt i hans første vintersemester. I den københavnske Adresse-Avis meddeler Steffens: "I Dag (Løverdagen den 26 Martz) begynder mine offentlige Forelæsninger over Gothes Poesier."2 De indstilledes på grund af sygdom den 21. april, men genoptoges i sommersemestret den 4. maj.3 Disse æstetiske forelæsninger var i modsætning til de filosofiske dårligt besøgt, og der gik ikke ry af dem i København. Selv Grundtvig, der ellers på denne tid var stærkt æstetisk interesseret og levede med i litteraturanmeldelserne og prisopgaverne, blev først ved en tilfældighed opmærksom på dem.4