Steffens, Henrich Uddrag fra Indledning til philosophiske Forelæsninger af Henrich Steffens

Derimod indgår nogle af Steffens' udtalelser i Grundtvigs dagbøger og litterære optegnelser fra hans studentertid i København.9 Samlet giver disse citater og referater, så *

* * 230 korte og fattige de end er, dog et vist indtryk af, hvad Steffens i 1803 sagde om poesi og æstetik og om Goethe. I et selvbiografisk tilbageblik i 1815 skriver Grundtvig om Goetheforelæsningerne: