Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Samlede digte

I den nu foreliggende udgivelse ved adjunkt ved Københavns Universitet, ph.d. Henrik Blicher lægges trykketidspunkterne til grund for reetableringen af forfatterskabet, sådan som det måtte have taget sig ud for den datidige læser. De utrykte digte udgør en selvstændig gruppe organiseret efter tilblivelsestidspunktet. Den nutidige læser hjælpes samtidig af en kommentardel med udgivelsesrealia, ordforklaringer o.lign. foruden en efterskrift.