Staffeldt, A. W. Schack von Samlede digte

Udgiverens forord

Det er her stedet at takke de mange mennesker, der har stillet deres kompetence og hjælpsomhed til min rådighed. Allerede i min studietid vakte Anne E. Jensen min interesse for Schack Staffeldts forfatterskab; den tak kommer desværre for sent. Da jeg senere skitserede udgivelsesprojektet over for Iver Kjær var hans opbakning så utvetydig, at et andet ph.d.-projekt blev aflyst på stedet. Et kandidatstipendium ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, udgjorde rammen om størstedelen af forløbet; tak til vekslende institutledere. Erik A. Nielsen skal takkes for en række vigtige diskussioner, og mine tilsynsførende Johnny Kondrup og Flemming Lundgreen-Nielsen har begge ydet ekstraordinære indsatser, den første ved at håndhæve kommentarens præcision, den sidste ved at stille skarpt på en lang række tilsyneladende ulæseligheder. Schack Staffeldt bragte mig siden til Søren Kierkegaard Forskningscenteret, hvor jeg fik part i den muntre, højpandede og arbejdsomme atmosfære på stedet; tak til Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Kim Ravn, Søren Bruun og Jette Knudsen. Endvidere tak til Thomas Harder og Peter Zeeberg, der beredvilligt oversatte fra henholdvis italiensk og latin. Og tak til Lene Østermark-Johansen, der opklarede kunsthistoriske gåder, til Vibeke Schulin, der åbnede sine arkiver på Frederiksdal Slot, til Maj-Britt Boa, der stillede sit fotografi til rådighed (jf. bd. 2, s. 163), til læsesalsbetjentene på Det Kongelige Bibliotek, til Stephan Michael Schröder, Frederik Stjernfelt, Heinrich Wilhelm Schwab, Pil Dahlerup, Knud Wentzel, Peter Springborg, andre oplyste kolleger og kvikke studerende, der bidrog med stort og småt hen ad vejen. Og tak til Helene Deden, der var tilstrækkelig tålmodig.

Det er med glæde, jeg nu kan gøre min forgænger F.L. Liebenbergs ord til mine: »Og hermed skilles jeg for denne Sinde fra et Arbeide, som i lang Tid har været min kjæreste Beskjæftigelse«.

København, den 21. februar 2001
Henrik Blicher