Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Samlede digte

Ei blot til Lyst. Et Maanedsskrift, 1802
Til den uendelige Natur 119
Opfordring 120
Ode. I den franske Ultrarevolutionsperiode 123
Paa et aftalt Samlingssted [Alt Dagen sig] 124
Tamira og Rizamor. Fragment i Stanser 125
Sang [Jeg kjender et Land som i Bølgernes Favn] 142
Nødvendighed 143
Sonnetter
1. De tre Gudinder 145
2. Digterværdighed [Lyt i hellig Fred] 146
3. Den italienske Opera seria 146
4. Til Glemsel. Paa det Sted hvor den ældgamle tusciske Stad Fiesole stod 147
5. Udsigt 148
6. Spaden 148
Dæmonen 149
Indbydelse 153
Tvivl og Troe 155
Barndommen 158