Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Fredens og Frihedens Fest. Cantate

1

Guderne fra himmelsk Fryd
Stege ned til skyldfri Klode;
Hiertets rene Drivt var Dyd,
Nydelse det største Gode.