Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra IV. Ved Alexander's Byste i det florentinske Gallerie

Spot og Vanvid, ja! Bønhørings Trone
Reised' hist hvor Bønners Trængsel staaer:
Der er ingen Zeus-Kronion naar
Denne Qvalkolos ham skal forsone.