Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra VIII. Indskrift paa en Eeg

Hundrede Gange jeg alt mit Løv paa Jordkloden kasted',
Trende Slægter jeg saae vorde og døe ved min Fod;
Paa min susende Top Begeistringen troner i Storme,
Ved min mossede Rod sidder Betragtningen taus;
Hellig min Skyggekreds er, Naturen til Tempel den hvælved',
Her er din Adgang, o Bøn! her er dit Alter, o Tak!