Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Jertegnet

Af Cypresser overskygget,
Staaer en Hytte nær derved,
Skyldfrihed og Nøie bygged'
Den til Fromheds Opholdsted.