Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Ved en døende Sommerfugl

Ormens Siel! Du Liv af Død!
Billede paa Evigheden!
Du, som her paa Dødens Skiød
Alt opvaagned' i et Eden
Og mig freidigt haabe bød!