Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Ved en døende Sommerfugl

Haabets signede Herold!
Hades venter glad sit Bytte:
Alt du skuffed' Dødens Vold,
Og i Platons skiønne Mythe
Spaaer et saligt Fredensold.