Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Ved en døende Sommerfugl

Iil da til Elysien!
Iil med skiønfornyet Vinge
Til den ædle Plato hen,
Blid en Hilsen ham at bringe
Fra hans haabefulde Ven!