Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Digterbekiendelse

Hvo ei indviet Adgang fik til dette,
Til Aandeverdnens høie Hellligdom,
Ephemeriskt paa Tidens lave Slette
Til Dieliv letvinget flaggre om:
Men naar da Genien med aldrig trætte
Ildvinger op til Tankeverdnens Dom
Sig herlig svinger og dens Sol tør drikke,
Sin hæse Spot bag ham hiin hvidsle ikke!