Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Digterbekiendelse

Dog derfor ei du troe at jeg foragter
Den strænge Nemesis og Gratien:
Til Maal og Forhold dannende jeg tragter,
Til Yndesløret som ombølger den,
Men ikke jeg det Tækkelige agter
Naar jeg en Kunstens Heros stiller hen,
Barbarisk ædel, prydløs, skal han skrække
Og som et Fortidssyn af Slummer vække.