Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Digterbekiendelse

Af deres Blanden hver Natur oprinder,
Dog i det Heele Ligevægt kun er,
Det skiønne Maal og Forhold ak! forsvinder
I alt det Enkelte og Eene her:
I Blandinger af meer og mindre, binder
Sig dette, stræbende det Heele nær -
Tør jeg ei begge i min Barm foreene,
Da Skiebnen mig den Mandige forleene!