Staffeldt, A. W. Schack von Uddrag fra Digterbekiendelse

Thi Pieriderne er ikke Terner,
Som Ephesus's Gudinde klæde paa,
De, selv guddommelige, over Stierner
Med Guder og Heroer herligt gaae.
Op, Digtre! alt det Jordiske bortfierner,
Da skal I snart det Himmelske opnaae,
Thi Kunsten er lig Troens skiønne Rige,
Kun ubesmittet Frahold did tør stige.