Staffeldt, A. W. Schack von Ved et Æbletræ, som i Sept. 1804 paa eengang bar Frugter og Blomster