Skram, Erik Uddrag fra Gertrude Coldbjørnsen (Danske Klassikere)

Gertrude Coldbjørnsen udkom i tidsrummet 21.-27.3.1879, kostede 3,75 ogindeholder 290 sider.