Skjoldborg, Johan Uddrag fra Slægten

(Samme Stue som i første Akt, men Møblerne i Firsernes daarlige Smag Langbord, fast Bænk, Bilægger og 8 Dages Klokkeværk fjernet, for Buffet, Chaiselongue og Tobaksbord o. s. v. Billederne paa Væggene fra Første Akt er ombyttede med Fotografier af et Højskolehold, af Præmiehingst og Tyr, Grundtvig, Bjørnson, Dalgas og Fjord, samt et Olietryk, en Mand der venter ved Færgen, eller lign. og Billedet af Fr. VII der underskriver Grundloven. Tilvenstre i Forgrunden er der kommet en Dør ind til Graves’ og Ann’ Katrin’s Aftægtsstue, hvor de gamle Møbler ses, naar Døren er aaben. Træerne er vokset i Haven. De dyrkede Agre i Baggrunden naar nu ud til Gravhøjene i Heden.