Skjoldborg, Johan Uddrag fra Slægten

KIRSTEN.

Jo, og nu maa du sige os Kræsten, hvad der er i Vejen, nu vi sidder her fortrolig med hverandre. (Karen stilfærdigt ind, draget til Stedet; holder sig i Baggrunden) Du vilde ikke være Rigsdagsmand — men hvad var det for „private Grunde" du tænkte paa?