Skjoldborg, Johan Uddrag fra Slægten

UNG-GRAVES.
(med Alvor og Myndighed).

Dertil siger jeg, at I synger nok saa glade her i Hedegaard Sogn om „frit at tænke, tro og tale", men hvis man ikke tænker som I gør, og tror som I tror, og taler som I taler, saa er det forbi med Friheden. Men jeg har lært at forstaa, at Hedegaard Sogn er ikke hele Verden, og for det man har Højskoler, Foredrag og Andelstanke, derfor er man ikke ved Verdens Ende.

(Det virker ret stærkt; lille Pavse)