Skjoldborg, Johan Uddrag fra Slægten

KIRSTEN.
(bevæget).

Det anede mig (tæt til ham) Aa, min Dreng derude i Verdens Væsen! Det havde a aldrig tænkt om dig. Ja, mange Timer, naar a længtes efter dig, saa trøstede a mig med, at a skulde ha’ den Glæde at faa saadan en fin og dannet Søn.