Skjoldborg, Johan Uddrag fra Slægten

UNG-GRAVES.
(rejser sig).

Hør, stop nu lidt! Dether skal ikke misforstaas! Jeg indrømmer, at jeg har brugt mange Penge, ogsaa for mange, maaske ogsaa til Ting, I herhjemme vilde forkaste og maaske med en vis Ret. Men jeg har aldeles ikke levet et løsagtigt Liv, som I formoder. Nej, de københavnske Aar har givet mig et stort aandeligt Udbytte, Overblik og Udsyn, de har beriget mit Liv. Ja, jeg vil endogsaa sige, at ved den Berigelse har mit Hjem her i Hedegaard i Virkeligheden faaet en ny Glans.