Skjoldborg, Johan Uddrag fra Slægten

UNG-GRAVES.

Ja hvad — I synes naturligvis det er saa forskrækkeligt, fordi I er vant til at regne med den lille Tabel i Dagliglivet. Og selvfølgelig, det kan ogsaa være meget godt, — men det har sin Begrænsning, Dagene kan nemlig let blive gnidrede som Smaaskrift.