Skjoldborg, Johan Uddrag fra Slægten

PER KOLD.

Ikke andet end det! Er det noget at gaa og mule for. Det er sgu ikke nemt for et ungt, rask Mennesk’ som Graves at staa for æ Skrald paa saadan Plads — betal de Skillinger! Og vil I ikke, saa vil sgu a, saa En kan blive fri for den Surhed i Gaarden. (knapper Vesten op. Inderlommen er syet til, saa han maa ta’ Lommekniven til Hjælp. Han tæller langsomt nogle Hundredkrone-Sedler, en efter en) De her bette Ka’le kan vel nok løse de Beter, hæ hæ. A har aldrig været i København ganske vist, men a har Fan flyttme været i Randers, og a har ogsaa gaaet i Byen, ha ha. Kan du huske, Graves, ned ad Mortensgade og saa til venstre, er du med — huit! — — 78 Hvad Sørenme (laller om igen) En, to, tre. — Og saa meget har a set af Verden, at de her bette Ka’le kan jen Mennsk’ ikke svire op, om han saa soldede fra Morgen til Aften ti Aar i Træk, — derfor garenteres.