Skjoldborg, Johan Uddrag fra Slægten

GL. GRAVES.
(rejser sig).

Se, de Unge har jo hørt sammen fra Børn af, og vi har vel egentlig allesammen tænkt, at de skulde blive sammen ogsaa som store. Og véd I hvad (mildt) a tænker Karen er den, der kender Ung-Graves bedst, naar det kommer til Stykket.