Skjoldborg, Johan Uddrag fra Slægten

PER KOLD.

Hør nu Godtfolk! (hiver Seddelbogen frem igen) Da En nu har faaet Hul paa Posen, ha ha, (holder seddelbogen i højre Haand og dasker den ned i venstre) Se, de bette Ka’le her, de Skal nu sættes hen til der kommer en ny Kræsten Gravesen paa Hedegaard. ( med Blink i Øjet til de Unge) for det kommer der naturligvis. Og den Dag han bliver døbt, den Bette, saa skal de her ligge paa hans Bord. (listig) I har kun set det ene Rum — jamen der er Fan flyttme to! (viser seddelbogen) ha ha ha! (blinker gemytl ig) Jo, hold bi, der er Penge i Kassen endnu!