Skjoldborg, Johan Uddrag fra Slægten

GRAVES.
(vender sig langsomt).

A staar og ser paa vor Mark. 80 Der gaar Søndenvind og der gaar Nordenvind hen over vore Agre, at vort Korn kan modnes og blive fast i Kernen. Saa-ledes gaar det ogsaa med os her i Hedegaard. Livets Tilskikkelser kommer fra flere Sider, at vi kan modnes og vor Slægt kan leve. — De skal ha’ Tak, Axelsen, for at de Unge faar Lov at følges ad, det bæres mig nu for, at der bliver lyst paa deres Vej.