Skjoldborg, Johan Uddrag fra Slægten

ANN’ KATRIN’.

Aa, ved I nu hvad — a tykkes li’esom det bliver lettere altsammen — — (til Axelsen) Vil De ikke med ind i min Stue og ha’ en Taar rigtig gammeldags Kaffe.

(Begge ind i Aftægtsstuen. Gl. Graves gaar stille ud i Haven)