Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Den første vaagner. Da tænker han øjeblikkelig, nu kommer der en ny Dag, aa, hvor det er vigtigt, fordi det er et Stykke af mit Liv. Hvis jeg nu kunde faa en fin Dag idag (altsaa en god Dag for ham hans Kone og Børn og Tjenestefolk, kort dem, han 11 samarbejder og samlever med) — og jeg fremdeles kunde faa 365 fine Dage, saa havde jeg, naar Aaret var gaaet, 365 Perler i Aarets Krans. Saa var det fint at leve. Nu vil jeg i al Fald gøre mit. Og dernæst er det praktisk at tænke, at det første Menneske, jeg møder, naar jeg staar op, er morgengnaven. Saa skal jeg passe paa, at ikke jeg ogsaa er det, for saa kan vi nemt straks ødelægge den smukke Tegning.