Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Den Mand holder en Slags verdslig Andagt. Og man kan vel næppe tænke sig et Menneske gaa med større Ærbødighed og Alvor til sit Arbejde. Vi kan ogsaa sige, at den Mand stemmer sit Sind. Vi stemmer Pianoet, for at Tonerne kan blive rene, og Harmonierne kan blive skønne; denne Mand stemmer sit Sind, for at Dagens Arbejdstoner kan blive rene, og Samarbejdets og Samlivets Harmonier kan blive skønne. Han er en Kunstner, en Livs-Kunstner. Vi kan ikke alle blive Særkunstnere som Malere og Billedhuggere o.s.v. men Livs-Kunstnere kan vi alle blive, naar vi gaar bevidst til vort Stof, og Stoffet er vort daglige Liv og vort Arbejde.