Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Ved det fulde Udbytte af vort Arbejde forstaar Folk i Almindelighed det fulde økonomiske Udbytte. Man siger, naar Dagen er gaaet, og man staar med Daglønnen i Haanden: her har jeg Udbyttet af mit Arbejde! Man mener, naar Aaret er gaaet, saa har man i sit Forretningsoverskud Udbyttet af Ens Arbejde.