Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Det er jo ravruskende galt. For selv om man ved Livets Slutning stod med en Million — om man kunde tænke sig saadan et Udbytte af Arbejde — og man ikke havde faaet andet Udbytte af det end de Penge, saa var man dog bleven snydt og narret for de virkelige Værdier, for det fulde, egentlige Udbytte af Ens Arbejde.