Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Der er jo nemlig to Værdier i ethvert Stykke ordentlig Arbejde. For det første Lønværdien, det er nærliggende. Og med Hensyn til den skal enhver have det fulde Udbytte af sit Arbejde. Men dernæst 6 er der den Værdi, som Arbejdets Glæde kan give Ens Sind; den Følelse af Menneskeværdighed som nedfældes i Ens Personlighed, naar man udfylder sin Plads med Ære; de værdifulde Egenskaber: Troskab, Ærlighed, Samvittighedsfuldhed, som man hver Dag kan uddrage af sit Arbejde; hele den personlige Udvikling, Forædling og Dannelse, man kan hente op af sin daglige Gerning, som man kan hente Kildevand op af Brønden, kort sagt, der er i Arbejdet foruden Lønværdien en anden og væsentlig: Værdien for Sjælen, Karakteren, Personligheden — Arbejdets Personlighedsvær di.