Skjoldborg, Johan Uddrag fra Arbejdets Personlighedsværdi

Og det er en Kilde, der springer ved Hvermands Dørtræ, det er Værdier, man ikke skal rende i Byen efter. Det afgørende for et Menneskes virkelige Kultur, Karakterkultur, sker ikke i Kirken, Forsamlingshuset eller lignende Steder en enkelt Dag nu og da, nej, det afgørende foregaar i Hverdagens Arbejdstimer, hvor vi tilbringer vort Liv.